gallery/facebook_profile_image (2)

Manteria Oy

julkisten hankintojen asiantuntijasi

Tietoa meistä

Keitä me olemme?

 

Manteria Oy on vuonna 2017 toimintansa aloittanut julkisiin hankintoihin ja rakennuttamisen juridiikkaan erikoistunut lakiasiain- ja konsulttitoimisto. Toimintaa harjoitettiin alkuun toiminimellä, mutta vuonna 2020 yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi.

Julkisia hankintoja koskeva sääntely on monimutkaista ja tiukkaa - ja tiukkenee koko ajan. Samalla julkisten toimijoiden ulkoistuspottiin on yhä vaikeampi päästä käsiksi. Myös menettelyjen sähköistyminen on tuonut uudenlaisia haasteita harvemmin tarjoaville markkinatoimijoille, koska tarjouksen jättäminen edellyttää aina uuden järjestelmän toiminnallisuuksien opettelemista. Yrityksen visiona onkin tuoda julkisen palveluntuotannon ja toimitusketjujen yksityistäminen kaikkien yritysten saavutettavaksi.

Perustajaosakas Tomi Flink toimii edelleen päätoimisesti Senaatti-konsernissa vanhempana lakimiehenä vastaten koko konsernin rakennuttamisen, vuokrauksen, julkisten hankintojen, palveluliiketoiminnan ja varautumisen operatiivisesta lakiasiaintuesta yhdessä tiiminsä kanssa. Aikaisemmin hän on toiminut Aalto-yliopistolla lakimiehenä ja Aalto Campus & Real Estaten johtoryhmän jäsenenä, Tätä ennen hän on toiminut julkisten hankintojen parissa mm. asianajotoimistossa sekä rakennuttamisprosessin vastaavana lakimiehenä ja hankintalakimiehenä Senaatti-kiinteistöillä vastaten liikelaitoksen vuotuisten n. 450 M€ hankintojen oikeudellisesta tuesta. 

"Tunnen hyvin julkisiin hankintoihin liittyvän turhautumisen tunteen, kun hankintayksikön edustajana joutuu hylkäämään erinomaisen tarjoajan muotovirheen takia tai tarjoajapuolella menettää merkittävän liikevaihdon kilpailijalle, kun ei ole huomannut liitteen 7 sivulla 16 mainittua hyväksyttävän referenssin määritelmää.

Olen toiminut sivutoimisena toiminimiyrittäjänä vuodesta 2017 lähtien ja Manders Oy:n perustin alkuvuodesta 2020. Haluan auttaa yrityksiä osallistumaan menestyksekkäästi oman alansa julkisiin tarjouskilpailuihin ja lisätä tietoutta siitä, miten alati kasvavaan yksityistämispottiin on mahdollista päästä mukaan. Tämä on nähdäkseni koko yhteiskunnan etu, sillä paitsi lisää liikevaihtoa asiakkailleni lisääntynyt kilpailu julkisissa hankintamenettelyissä tuo laatua ja kustannustehokkuutta julkisiin palveluihin. "

 

Ymmärrämme, että hankintamenettelyn lopputuloksen ollessa epävarma sitoutuminen ennakoimattomiin asiantuntijakustannuksiin voi tuntua vieraalta. Siksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan palvelua kiinteillä hinnoilla.

 

Tomi Flink

2016 Liikeidea syntyy perustajaosakkaan työskennellessä hankintalakimiehenä ja rakennuttamisprosessista vastaavana lakimiehenä Senaatti-kiinteistöillä. "Huomasin, että hankinnoissa menestyivät usein samat yhtiöt, joilla oli eniten kokemusta julkisista hankinnoista. Vaikka markkinoilla olisi tarjontaa, hankintaprosessi koetaan niin vaikeana ja monimutkaisena, etteivät kaikki yritykset mielellään osallistu julkisiin tarjouskilpailuihin. Tämä vääristää kilpailua ja tarjoaa kilpailuetua nille yrityksille, jotka osaavat myydä myös julkisille tilaajille."

 

 

 

2017 Toiminta käynnistetyy toiminemllä. Toimeksiantoja kertyy laidasta laitaan, julkisista hankinnoista osakassopimuksiin, yksityishenkilöiden vakuutuskorvauksia koskevista lautakuntaprosesseista taloyhtiöiden ja gryndereiden välisiin erimielisyyksiin. Nopeasti liiketoiminnan ytimeksi muodostuivat kuitenkin julkiset hankinnat ja sopimusjuridiikka.

 

 

 

2020 Perustamissopimus allekirjoitetaan ja yhtiömuoto vaihtuu osakeyhtiöksi. Yhtiön nimeksi valittiin Manteria Oy, joka on lainattu perustajien taaperoikäisen esikoisen lempinimestä "Manteri".